Този проект се съфинансира от

ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

Рекламен билборд - 3 на 4 м.

През месец май 2009г. бяха реализирани благотворителни дни под мотото  “За един по-достоен живот”. Инициативата срещна голяма обществена подкрепа, в хосписа беше разкрита арт галерия “Милосърдие”, с цел в хосписа да се внесе топлина и уют чрез пъстротата на детски и професионални произведения на изкуството. Със средствата от откупените да се подпомага хосписа. Партниращата организация „Ротари клуб” Кърджали дари рекламно съоражение билборд,  който бе разположен на разделителната  линия  на  ул. „Сан Стефано” срещу кафе „Blue” гр. Кърджали.  
Билбордът ще бъде отдаван на фирми и организации с цел набиране на средства за намаляване  себестойността на услугите.По този начин ще се подпомогне  осигуряването на достъпни, дългосрочн и качествени медико-социални услуги.
В тази връзка се обръщаме към Вас с молба да се включите в тази хуманна инициатива и чрез наемане на рекламното съоражение подпомогнете хората в неравностойно положение. Подписването на договора ще стане публично достояние, чрез пресконференция за да се покаже един нестандартен подход за публично частно партньорство между лечебно заведение от публичния сектор и частна компания.

Ако проявявате интерес, моля разгледайте офертата за наемане на рекламното съоражение и я изпратете. (Изтегли файл – Zaqvka_bilbord)
 
 
Всички права запазени - ИК АБ ЕООД - 2007